Úvodom

Súkromne hospodáriaci roľník, absolvent Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre.Hospodári na poľnohospodárskych pozemkoch v katastroch obcí Klčov a Spišský Hrhov v okrese Levoča.

Pracuje so skúseným a flexibilným kolektívom pracovníkov, ktorých zamestnáva podľa sezónnosti a charakteru poľnohospodárskych prác.

Zabezpečuje poľnohospodársku prvovýrobu obilovín (pšenica, jačmeň,ovos) , strukovín (sója), olejnín (repka), krmovín (lucerna, ďatelino-trávne miešanky).

Rozvíja chov hovädzieho dobytka a chov jazdeckých koní.

Realizuje špecializovanú prvovýrobu ovocných stromčekov a prvovýrobu kríkov drobného ovocia vhodných do drsnejších klimatických podmienok (nadmorská výška 495 n/m).

www.orincakshr.sk

Pokračuje v tradícii pestovania tonizujúcich liečivých rastlín (schizandra chinensis) a menej známych druhov drobného ovocia (čučoriedka, brusnica, zemolez kamčatský, stévia rebaudiana, jarabina čierna).
Výpestky špecializovanej prvovýroby (ovocné stromčeky, kríky drobného ovocia, menej známe ovocné druhy a liečivé rastliny), ako aj okrasné kríky ihličnaté a listnaté si môžete zakúpiť v našej maloobchodnej predajni Záhradníctvo Klčov 141  (priamo pri hlavnej ceste E18 v smere Levoča – Spišské Podhradie).

Aktuálnu ponuku nájdete v našej sekcii: PREDAJ.

www.orincakshr.sk
www.orincakshr.sk
www.orincakshr.sk